Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus”

 

Msza beatowa
Spływ pontonowy 2017

W dzisiejszej rzeczywistości społecznej praktycznie nie ma szans na całkowite wyeliminowanie uzależnień z życia osób i rodzin. Niezbędne wydaje się zatem podejmowanie stałych i cyklicznych działań z obszaru profilaktyki uzależnień, budowanie i realizowanie programów profilaktycznych już na poziomie dzieci przedszkolnych oraz celowanych programów do rodziców. Ważna jest też zmiana realizowania tych działań – odejście od „straszenia” czy negatywnego naznaczania (wartościowania) substancji czy zachowania typu „to jest złe”, „jak będziesz palił to rak...”. Taka realizacja profilaktyki jest nieskuteczna i niejednokrotnie manipulacyjna. A odbiorcy – szczególnie młodzi, z ich sprawnością w korzystaniu z technologii do wyszukiwania informacji – szybko wychwytują przekłamania i negują całość przekazu. Jeśli zaś uwzględnić społecznie narastający hedonizm życiowy – wskazane jest realizowanie programów profilaktycznych w koncepcji „zysków i strat”, z pozostawieniem „świadomego wyboru” odbiorcy działań.

Ze Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Miasta Pruszkowa na lata 2016-2022

Pobierz

Telefon

501 444 136

Email

kontakt@socjus.pl

Adres

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków